Pradinis
Įmonės veikla
Informacija apie atsiskaitymus
Informacija vartotojams
Susisiekite su mumis
Naudingos nuorodos
UAB „Prienų vandenys“
Pradinis
Jei nežinote kur kreiptis? Dėl paslaugų užsakymo ir (arba) informacijos pateikimo, darbuotojų kontaktų sąrašas*

Dėl buitinių nuotekų išvežimo asenizaciniu automobiliu kreiptis į:

Buhalterę Birutę Jasaitienę

8 319 60125


Dėl prisijungimo sąlygų prie vandentvarkos komunikacijų išdavimo, topografinių nuotraukų derinimo, informacijos apie vandentiekio gedimus  kreiptis į:

Vyr. inžinierių gamybai Vidą Maslauską

8 650 60879

Dėl sąskaitų apmokėjimo, skaitiklių parodymų kreiptis į:

Abonentinės grupės vadovę Rasą Išganaitienę

8 319 60147

* Neradus reikiamo darbuotojo kontakto sąraše prašome žiūrėti puslapio įrankių juostoje skiltyje „Susisiekite su mumis“.

Informacija apie mus


Įmonė UAB „Prienų vandenys“ paskirti viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju

Pagal naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą įmonės tiekiančios geriamajį vandenį ir (ar)  tvarkančios nuotekas privalo būti paskirtos viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir (ar) nuotekų tvarkytoju iki 2015 m. gruodžio 31 d. UAB „Prienų vandenys“ 2015 m. lapkričio 26 d. Prienų rajono savivaldynės tarybos sprendimu paskirti viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju.

Įmonės UAB „Prienų vandenys“ vykdomos veiklos licencija

Pagal naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą iki 2015 m. lapkričio 1 d. visi ūkio subjektai, vykdantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, privalo gauti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduodamas licencijas. UAB „Prienų vandenys“ 2015 m. balandžio 30 d. pateikė prašymą išduoti licenciją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje Prienų rajono savivaldybėje.  Komisija 2015-06-04 bendrovei išdavė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją įvertinus pagal finansinių, vadybinių ir technologinių pajėgumų kriterijus. Tai įrodo, jog bendrovės teikiamos paslaugos atitinka visus kokybės reikalavimus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje.

PradinisĮmonės veiklaInformacija apie atsiskaitymusInformacija vartotojamsSusisiekite su mumisNaudingos nuorodos