PradinisĮmonės veiklaInformacija apie atsiskaitymusInformacija vartotojamsSusisiekite su mumisNaudingos nuorodos
UAB „Prienų vandenys“
Pradinis

Aktuali informacija

Paruoškite vandens apskaitos mazgus šalčiams

     Prasidėjus šaltajam periodui UAB „Prienų vandenys“ prašo individualių namų šeimininkų, įmonių vadovų, namų valdų administratorių apžiūrėti ir įvertinti, ar pakankamai apšiltinti vandens apskaitos mazgai.

Patalpose, kur įrengtas vandens apskaitos mazgas, temperatūra neturi būti žemesnė nei +5 C°. Priešingu atveju, vidaus vamzdynuose ir skaitiklyje esantis vanduo gali užšalti. Tipinės užšalimo pasekmės: vandens tiekimo pertrūkiai ir skaitiklių sugadinimas. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 9.7 punktu ir jų 2011 m. gruodžio 23 d. pakeitimo Nr. D1-1011 16¹ punktu, geriamojo vandens vartotojai užtikrina ir atsako už geriamojo vandens naudojimo įrenginių taip pat ir vandens apskaitos mazgo priežiūros reikalavimų vykdymą.  Sumokėti už tokio lygio avarijų likvidavimą ir sugadintus skaitiklius turi patalpų savininkas.

Siekdama apsaugoti vartotojus nuo nepatogumų bei nuostolių, UAB „Prienų vandenys“ primena, kaip tinkamai pasiruošti žiemai, ir rekomenduoja:

  • užsandarinti pastatų duris, rūsių langus, bei kitas kiaurymes;
  • papildomai apšiltinti nešildomose patalpose (rūsiuose, sodo nameliuose, garažuose, gamybinėse patalpose ir kt.) esančius vandens apskaitos mazgus, vamzdynus bei įrenginius, panaudojant termoizoliacines medžiagas;
  • kreiptis į UAB „Prienų vandenys“ dėl vandens atjungimo ir skaitiklių nuėmimo negyvenamose bei nešildomose patalpose tel. (8 319) 60147,  mob. tel. 8 699 90783.

UAB „Prienų vandenys“ administracija

 

Informacija apie mus

Įmonė UAB „Prienų vandenys“ paskirti viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju

Pagal naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą įmonės tiekiančios geriamajį vandenį ir (ar)  tvarkančios nuotekas privalo būti paskirtos viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir (ar) nuotekų tvarkytoju iki 2015 m. gruodžio 31 d. UAB „Prienų vandenys“ 2015 m. lapkričio 26 d. Prienų rajono savivaldynės tarybos sprendimu paskirti viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju.

Įmonės UAB „Prienų vandenys“ vykdomos veiklos licencija

Pagal naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą iki 2015 m. lapkričio 1 d. visi ūkio subjektai, vykdantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, privalo gauti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduodamas licencijas. UAB „Prienų vandenys“ 2015 m. balandžio 30 d. pateikė prašymą išduoti licenciją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje Prienų rajono savivaldybėje.  Komisija 2015-06-04 bendrovei išdavė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją įvertinus pagal finansinių, vadybinių ir technologinių pajėgumų kriterijus. Tai įrodo, jog bendrovės teikiamos paslaugos atitinka visus kokybės reikalavimus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje.

Avarinė tarnyba
PradinisĮmonės veiklaInformacija apie atsiskaitymusInformacija vartotojamsSusisiekite su mumisNaudingos nuorodos