Informacija apie mus
Informacija apie atsiskaitymus
Dokumentai
Susisiekite su mumis
Viešieji pirkimai
Informacija apie mus

ISTORIJA

Reorganizuojamos Kauno teritorinės vandentiekio ir kanalizacijos valdybos Prienų cecho pagrindu 1991 m. rugsėjo 16 d. Prienų rajono valdyba įregistravo Prienų valstybinę vandens tiekimo įmonę. Įmonė teikė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Prienų m. gyventojams, įmonėms ir organizacijoms.

1992 m. prie šios įmonės prijungus Prienų rajono komunalinio ūkio valdybą, įmonė reorganizuota į Prienų valstybinę vandens tiekimo ir komunalinių paslaugų įmonę. Tuo metu įmonėje dirbo daugiau nei 150 darbuotojų. Įmonė teikė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, šiukšlių ir gamybos atliekų surinkimo ir transportavimo, gyventojų šiukšlių ir atliekų surinkimo ir transportavimo, statybinių atliekų sutvarkymo, vandens paskirstymo ir kanalizacijos sistemų techninės priežiūros, kapinių priežiūros, gatvių, šaligatvių valymo, želdinių priežiūros, žiemos metu gatvių, šaligatvių valymo, barstymo smėliu ir smėlio-druskos mišiniu darbus, gatvių apšvietimo ir kitas komunalines paslaugas. 1993 m. įmonė įsikūrė buvusiose Prienų KMK patalpose Pramonės g. 7, Prienai.

Keičiantis LR įstatymams, teisės aktams 1995 m. rugsėjo 27 d. Prienų rajono savivaldybė įmonę įregistravo kaip specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę „Prienų vandenys“, kurios specialiosios paskirties statusas vėliau buvo panaikintas ir bendrovė tapo uždarąja akcine bendrove „Prienų vandenys“. Prie UAB „Prienų vandenys“ reorganizuojant 2005 m. buvo prijungtas Jiezno komunalinis ūkis, tuo pačiu perimant visas teises ir pareigas. Bendrovė paslaugas teikė ne tik Prienų mieste, bet ir visame Prienų rajone.

Per visą bendrovės veiklos laikotarpį rekonstruota ir įrengta daug vandentiekio ir kanalizacijos tinklų Prienų mieste ir rajone, kurie buvo finansuojami ES Sanglaudos fondo, valstybės, savivaldybės ir įmonės lėšomis. Pastatyti geriamojo vandens gerinimo įrenginiai Prienų m., Balbieriškio, Stakliškių, Jiezno, Veiverių, Pakuonio gyvenvietėse. Šiuo metu vykdomas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Balbieriškyje ir nuotekų tinklų keitimas Prienuose“, planuojama pastatyti nuotekų valyklą ir nuotekų tinklus Šilavoto gyvenvietėje, pastatyti geriamojo vandens gerinimo įrenginius Kašonių, Vyšniūnų, Šilavoto ir  Skriaudžių gyvenvietėse.

UAB „Prienų vandenys“ aprūpina vandeniu Prienų miestą bei Prienų rajono gyvenvietes: Balbieriškį, Išlaužą, Pakuonį, Veiverius, Purvininkus, Šilavotą, Skriaudžius, Jiezną, Strazdiškes, Vyšniūnus, Lielionis, Kašonis, Pieštuvėnus, Užuguostį, Stakliškes, Strielčius, Liepalotą, Mačiūnus.

Prienų rajone vartotojams tiekiamas vien tik požeminis vanduo, kurio ištekliai gerokai viršija poreikius. Aptarnaujamas ūkis sudaro 17 vandenviečių su instaliuotais 28 siurbliais, 7 vandens bokštais bei vienu rezervuaru, 2011 m. Bendrovė eksploatavo 151,1 km vandentiekio tinklų. Prienuose, Jiezne, Balbieriškyje, Stakliškėse, Veiveriuose pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, 2011 m. pastatyti nauji nugeležinimo įrenginiai Pakuonyje.Balbieriškio vandenvietėje įrengtas naujas gręžinys.
Nuotekų šalinimo paslauga gali naudotis ne visi gyventojai, tačiau nuotekų tinklai yra pakloti Prienų mieste, Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio, Veiverių, Jiezno Strazdiškių ir Vyšniūnų gyvenvietėse. UAB „Prienų vandenys“ aptarnauja 7 atskirus nuotekų tinklus, turinčius 6 nuotekų valyklas bei 13 nuotekų perpumpavimo stočių. Bendras nuotekų tinklų ilgis sudaro 79,3 km. Prienų mieste surenkamos nuotekos perpumpuojamos į UAB „Birštono vandentiekis“ priklausančią valyklą, esančią 10 km nuo pirmojo pakėlimo siurblinės.

Informacija apie musInformacija apie atsiskaitymusDokumentaiSusisiekite su mumisViešieji pirkimai